Търсене

Начало История Преди 40 години в Разград имаше полувисш медицински институт
Преди 40 години в Разград имаше полувисш медицински институт
25 May 2015

Преди месец новоназначеният шеф на областната болница д-р Марин Керчев сподели пред журналисти идеята си в Разград да се открие филиал на някой от медицинските университети, за да се обучават медицински сестри и лаборанти. Така, от една страна, ще се ползва рационално базата на болницата, от друга страна, здравното заведение ще си осигурява кадри, от които в момента има крещяща нужда, а от трета, много млади хора ще се задържат в региона, тъй като ще получават образование и гарантирана работа.


Идеята на доктора за мнозина прозвуча екзотично и дори предизвика иронични коментари в Интернет. Според нас обаче това не е толкова трудно да се случи, още повече, че вече веднъж е правено, при това успешно. Малцина помнят, че Разград имаше полувисш медицински институт /б.р. някогашното полувисше образование вече не съществува, то близко е до днешната бакалавърска степен/ и повечето от неговите възпитанички все още работят в болниците на Североизточна България или пък в чужбина.


25_05_2015_sestri-1.jpgПрез 70-те години болничните заведения обновяват материално-техническата си база, обзавеждат се с нова и ефективна за времето си апаратура. Това, от своя страна, изисква по-добра теоретична и практическа подготовка на полувисшите и средни медицинските кадри и особено на медицинските сестри. Този въпрос е приоритетен в тогавашния Разградски окръг. Така с Постановление № 61 на Министерски съвет от 20 май 1975 г., преди 4 десетилетия, се разкрива полувисш медицински институт в Разград. Институтът носи името на руския учен Иван Павлов.

Учебното заведение подготвя медицински сестри общ и детски профил.

25_05_2015_sestri-2.jpgПървата учебна година е открита тържествено в Окръжна болница – Разград на 15 септември 1975 г. Курсистките от първия випуск прекрачват прага на болницата. Присъстват лекари и официални лица. Към първите студентки са отправени пожелания за успех в тази благородна професия.

На 13 октомври същата година, след едномесечна бригада в селското стопанство /такава беше практиката навремето!/, курсистките влизат в учебните стаи. Институтът се помещава в сградата на СПТУ по автотранспорт, където разполага с 2 учебни стаи, 2 административни стаи и склад.

Директор на института през целия период е д-р Парашкева Милева, заместник-директор е Д. Ганева. Изучават се предметите анатомия, грижи за болния, микробиология, хигиена – обща, специална и социална, фармакология, латински език и др.

25_05_2015_sestri-4.jpgПреподаватели по различните дисциплини са лекарите Мильо Милев, Ангел Русанов, Богдан Йорданов, Тодор Минчев, Христо Вушков, Е. Радев, Иван Кирчев, С.Кирчева, К. Казанджиев, Г.Христова, Т.Стоянов, Тодор Каравасилев и др.

Обучението е в две направления – теоретично и практическо. За учебна база е използвана разградската болница. Занятията в болницата се провеждат по предварително съгласувани графици.

Редовно се провеждат срещи с преподаватели от полувисшия медицински институт в Русе.

Добитите знания и умения са възнаградени – разградските студентки се завръщат с диплом от участието си в Първата национална научно-практична конференция по история на медицината в Пловдив през май 1981 г.

25_05_2015_sestri-3.jpgПрез учебната 1977-1978 г. в института преминават задочна преквалификация 235 медицински сестри, общ и детски профил, а през 1978-1979 г. преминават курс за придобиване на полувисше образование 46 медицински сестри – също общ и детски профил. Проведен е курс за следдипломна квалификация по плана на Министерство на здравеопазването по темите: „По някои проблеми на спешната и неотложна медицинска помощ“ с 32 фелдшери, медицински сестри и акушерки и по „Някои проблеми по отглеждането и възпитаването на децата в най-ранна детска възраст“ с 32 детски медицински сестри. През 1981 г. е проведен курс за следдипломна квалификация на 96 медицински сестри от здравните заведения в Разград на тема: „По някои проблеми на културата на медицинското обслужване, медицинската психология и етиката на здравните работници“.

Към института са изградени физкултурни секции: по волейбол, баскетбол, тенис на маса, лека атлетика, хандбал. Редовно се провеждат вътрешни състезания, а през 1978 г. разградските студентки участват в XVII републиканска спартакиада на полувисшите медицински институти. През 1980 г. на ХХ-та републиканската спартакиада, проведена в Слънчев бряг, разградската студентка Равие Мурадова завоюва сребърен медал на бягане 800 метра и бронзов медал на бягане 400 метра.

Особено място в летописната книга е отделено на първия студентски празник на института. Осми декември 1976 г. е празник не само за студентите, но се превръща и в събитие за града. В празничния ден е проведена манифестация на студентите и тържествено събрание. Вечерта се провежда факелно шествие от центъра на града до братската могила. Множество граждани са излезли да приветстват първите студенти в града. На братската могила е проведен митинг-заря и поднасяне на венци. Тържеството продължава със студентски бал в Младежкия дом с участието на певеца Вели Чаушев и артисти от Разградския драматичен театър.

Медицинският институт в Разград съществува само 6 години (1975-1981 г.). За този период в него се обучават между 171 и 52 курсистки годишно. Броят им е най-малък през последната година. Посочените данни показват, че в краткия период на съществуване обучението в института е на ниво.

През 1981 г. се дипломира последният студентски випуск и институтът е закрит.


Дарина КОЛЕВА