shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

apis_zop.jpg
 
Начало
Ново отличие за екоклуб „Шрек“ към ОУ „В.Левски“ - Разград
20 October 2014

В София се проведе Национална конференция на отличените в конкурсите по проект „Младежи за устойчиво развитие“ на Националния ученически екопарламент. Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014 година.


20_10_2014_sd.jpgВ първия ден от конференцията младежи от 31 населени места дискутираха по проблемите на екологията и устойчивото развитие в Младежка сесия, на която приеха декларация за детското и младежко участие в живота на местните общности. Взе се и решение да бъдат създадени три регионални центрове на всички екоклубове в страната- Русе, Велико Търново и Сливен. На следващия ден Милка Джиджова-председател на НУЕП /Националния ученически екопарламент/ отчете резултатите от проекта и обяви победителите от Националния ученически конкурс на тема „Биоразнообразието на моя роден край - извор на гордост и вдъхновение“. Целта на конкурса е да се даде възможност на учениците с различни изразни средства да изразят своето отношение към биоразнообразието на България. Конкурсът протече в четири направления: литература-разказ и есе; информационни технологии-електронна игра и електронен тест; изобразително изкуство за рисунка и пластика; фотография„ Снимай застрашен вид и го опиши“.

В различните направления взеха участие над 500 ученици и учители. В направление пластика, макетът на Радмил Гецов, Марина Мендова и Тония Пенчева членове на екоклуб „Шрек“ на ОУ „Васил Левски“ - Разград с ръководители Албена Кирилова и Петя Христова, впечатлиха журито със своята оригиналност, композиция и цветово усещане и съответно отличена с второ място и специална награда- плакет. Ръководителите на клуба получиха грамота за за активно участие в проекта. За своята информационна кампания за устойчиво развитие Екоклубът при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Езерче с ръководител Марияна Господинова бе наградена с трето място-плакет. По предложение на членовете на УС на НУЕП за принос за реализацията на проекта бяха отличени и трима директори от цялата страна сред които и Цветалина Занкова ръководител на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Езерче. Нека такива инициативи бъдат подкрепяни от повече училища и организации, защото природата ни е много сърдита!


Албена НЕДЕЛЧЕВА