Търсене

Начало
Рекламни тарифи | Печат |

7200 Разград, ул."Грънчарска" 5, ПК 259

тел./факс: 084/661 619, тел.: 084/660 404

e-mail: reklama@ekip7.bg


SG "Експресбанк" Варна - клон Разград

IBAN: BG37 TTBB 9400 1519 0232 12

SWIFT BIC: TTBBBG22


ПроКредит Банк -  клон Разград

IBAN: BG95 PRCB 9230 1007 0900 29

SWIFT BIC: PRCB BGSF

 

 

Най-четеният вестник в областта!

 

Издател: Кооперация "Екип 7" - Разград

Разпространява се в общините: Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил

Тираж - 3800-4200 бр.

Периодичност: понеделник, сряда и петък. Формат - таблоид, 16 страници

 

 

 
РЕКЛАМНА ТАРИФА:

 

1 страница до главата ................................................................................................................ 2.40 лв./кв.см

1 страница - пълноцветен печат ................................................................................................... 2.20 лв./кв.см

Вътрешни страници - ч/б печат ..................................................................................................... 0.80 лв./кв.см

Вътрешни страници - пълноцветен печат ........................................................................................ 1.27 лв./кв.см

10-11-12-13 стр. ч/б печат /каре в малките обяви/............................................................................. 0.90 лв./кв.см

16 последна страница - пълноцветен печат ..................................................................................... 1.40 лв./кв.см

 

 

 

 

ДОБАВКА:

 

Платена публикация - афиширана.... кв.см + 50%

 

ВЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Цена на 1 бр.вложка - 6 ст. без ДДС


 

ОТСТЪПКИ:

За периодика:

Над 10 публикации - 5%

Над 15 публикации - 10%

Над 20 публикации - 20%


За площ:
От 200 до 400 кв.см - 3%
От 450 до 945 кв.см - 5%
Над 1000 кв.см - 7%

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА

 

Размер на колоните:

1 колона 42,5 мм

2 колони 89 мм

3 колони 135,5 мм

4 колони 182 мм

5 колони 228,5 мм

6 колони 275 мм

 

Рекламата може да бъде изпратена на e-mail: reklama@ekip7.bg или в писмен вид в редакцията на вестник "Екип 7" най-късно до обяд в деня преди публикацията.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: цените са без ДДС

Цените са в сила от 01.02.2014 г.